Missie en visie

Estetika is een turnkring voor alle leeftijden, van kleuters tot senioren. Onze lesgevers zijn gediplomeerd. Bestuursleden en technische leiding volgen regelmatig vormingen. Op een pedagogisch verantwoorde manier en aan democratische voorwaarden geven wij turnen, airtrack en trampoline, ritmische gymnastiek, fun gym en zumba als zinvolle vrijetijdsbesteding met een recreatief karakter. Door een gedifferentieerde, kwaliteitsvolle aanpak geven wij als waarden wederzijds respect en het gevoel van samenhorigheid mee zodat onze leden zich thuis voelen in onze vereniging. In elke groep trachten wij optimaal de verschillende vaardigheden bij te brengen, waarbij de elementen ontspanning en plezier niet uit het oog worden verloren.

Turnkring Estetika richt zich voornamelijk op de inwoners van Ekeren-Donk. Met deze kleinschalige werking ijveren wij voor het behoud van de familiale sfeer in onze groepen en het creëren van een maximale betrokkenheid van al onze leden. Dit trachten we te bekomen door: het inrichten van een vriendjesweek voor alle geïnteresseerden en kandidaat-sporters, het inrichten van een kijkweek om iedereen kennis te laten maken met de vorderingen van de leden, het jaarlijks optreden van onze demogroepen, het organiseren van een jaarlijkse ledenviering, een jeugdfuif, het organiseren van ons 5-jaarlijks turngala…

Wij wensen u alvast veel sportplezier!

Het bestuur en de technische leiding.