Geschiedenis

Einde 1967, begin 1968, besloten de heren François Palinckx, toenmalig burgemeester van de gemeente Ekeren, Willy Hermans, Jos Meesters en Frans Tiest, allen woonachtig in Ekeren-Donk, tot de oprichting van een turnkring. Op 12 februari 1968 ging de “TURNKRING EKEREN-DONK” officieel van start. Deze vier, inmiddels overleden, dynamische en enthousiaste notabelen bleven jarenlang ere-voorzitter, voorzitter en raadsleden van de turnkring. Bij de intrek in de splinternieuwe, toenmalig gemeentelijke thans stedelijke turnzaal, werd naar een definitieve benaming gezocht. In het lesgeven en bij het uitvoeren van de oefeningen stond en staat het streven naar schoonheid centraal. De keuze was dan ook snel gemaakt en de turnkring Ekeren-Donk werd herdoopt tot “TURNKRING ESTETIKA”.

Nog éénmaal zou de naam een kleine wijziging ondergaan. Bij stichtingsvergadering van 4 november 1971 werd de feitelijke vereniging gewijzigd in een vzw. De akte der statuten werd gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 23 december 1971 onder het nummer 8280. Op 31 december 1971 werden de statuten en de lijst van de bestuursleden neergelegd ter griffie. Vanaf dan gaat de turnkring door het leven als “TURNKRING ESTETIKA vzw”.

Oorspronkelijk opgericht voor de kinderen van Ekeren-Donk, breidde de turnkring zich steeds met een groeiend aantal leden uit, met in het jaar:

1969 Turnen en conditietraining voor dames
1971  Volleybal voor dames en heren vanaf 16 jaar
1988 Turnen en conditietraining voor heren
1989 Keurturnen voor meisjes en jongens
1991  Aerobics voor dames en heren
1993  Turnen voor senioren en joyrobics low impact voor dames en heren
199x  Condititetraining voor Dames en heren
2007 Estetika verwelkomt een verjonging van haar bestuur
2007 Volleybal Estetika sluit zich aan bij Volmar
2008 Airtrack voor beginners en gevorderden
2009 Hedendaagse dans voor kinderen en adolescenten
2010 Moderne dans voor kinderen
2011  Ritmische Gymnastiek voor kinderen
2013 Demogroep Turnen voor gevorderden
2014 Zumba voor Dames en Heren
2015 Ritmische Gymnastiek voor gevorderden

Vandaag is TURNKRING ESTETIKA vzw is aangesloten bij Gym en Dans Vlaanderen en Sporta. Momenteel worden een 20-tal wekelijkse lesuren ingericht en tellen we meer dan 200 leden. Een team van 7 vaste lesgevers, geaggregeerden L.O. of BLOSO-gebrevetteerden, en een 10-tal hulplesgevers, spant zich wekelijks in om onze leden te stimuleren bij het beoefenen en verfijnen van hun discipline. De prima samenwerking tussen het bestuur, de technische leiding en het onthaal draagt bij tot een recreatie met hoog kwaliteitsgehalte.